Bildterapi i Abisko 2015

Bildterapi i Abisko 15-19 juni 2015!

web (50) web (41)

Upplev midnattsolen under några innehållsrika bildterapidagar på Abisko Fjällstation då vi vandrar i Abiskos fantastiska fjällvärld och målar utifån samisk myt och saga.

web (27) ???????????????????????????????

Pris: 2.750:- Kost och logi betalas av deltarna.

web (9) web (2)

För mer information kontakta Janet Haapar 046-139834 eller 0414-26283, e-post: bildterapi@telia.com eller lämna ett meddelande i meddelandeboxen på Janet Haapars facebooksida! Besök även Ateljé för Bildterapi ABs hemsida: www.bildterapi.com!

VÄLKOMMEN!

Janet Haapar, leg. psykoterapeut, bildterapeut och fotoförfattare

Författare till ”Bildterapi enligt Almametoden”, Solrosens förlag 2002

©JANET HAAPAR

Text och Foto

Publicerat i Almametoden, bildterapi, Janet Haapar | Märkt | Lämna en kommentar

Bildterapidagen den 4 oktober 2014

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Bildterapins dag den 4 oktober firades på Dunkers Kulturhus, Helsingborg. Efter introduktion av Christina Andersson höll Elisabeth Franzén ett föredrag med utgångspunkt i temat för dagen: ”Vad är Bildterapi?” Därefter gav Janet Haapar en föreläsning om C.G. Jung och Bildterapi enligt Almametoden. I samband med detta visade hon målningar av klienter och knöt an till analytisk teori enligt Jung. Efter detta följde en workshop med Janet. Deltagarna fick en guidad avspänning och mediterade över Homéros ”Hymn till Gaia” och ljud av havsvågor. Därpå målade alla och slutligen följde strukturerad processanalys enligt Almametoden,  där deltagarna i grupper om tre befattade sig med sina målningar.

Efter en mycket innehållsrik och uppskattad förmiddag åt vi lunch på Dunkers Kulturhus som är charmigt beläget invid småbåtshamnen. Mellan föreläsningar och workshops kan man sitta och njuta med en kopp kaffe på trapporna med utsikt mot vattnet.

Eftermiddagens program innehöll en föreläsning av Gudrun Willén om ”Marion Milner och bildterapi i England.” Därefter presenterade Annette Berntson på ett åskådligt vis sitt arbete med ”Mindfulnessbaserad bildterapi”, vilken även innehöll en fallbeskrivning. Efter denna introduktion följde en workshop ledd av Annette, där deltagarna fick instruktioner för avspänning och därefter följde mindfullnessmusik. Därefter målade alla och samtalade om sina bilder i grupper där de inbjöds till att dela med sig av varandras bilder till varandra.

Den inspirerande dagen avslutades med samtal i hela gruppen, där det gavs tillfälle att ställa frågor och ge kommentarer. Ja, dagen var mycket givande. Tack till alla närvarande, både föreläsare, workshopsledare och deltagare!

© JANET HAAPAR

Text och Foto

Publicerat i Almametoden, Arketyper, bildterapi, C.G Jung, Janet Haapar, Jungiansk Bildterapiutbildning, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Jungiansk Bildterapiutbildning 2015-16

Janet Haapar ger i sitt företag Ateljé för Bildterapi AB, http://www.bildterapi.com,  en 2-årig Jungiansk Bildterapiutbildning i 12 steg, enligt nedan, med början 27-29 mars 2015 och med möjlighet till ett tredje handledningsår 2017. Välkommen med din ansökan till bildterapi@telia.com, eller meddela på facebook!

12660_179373779022_4002420_n

Första året

Steg 1

Bildterapeutisk historia

Tema – Fri målning

Grundnivåns symbolik enligt H C Leuners symboldramametod

Religionsfilosofi enligt M Buber och attityd till bilder enligt Almametoden

 

Steg 2

Linjen – Färgen   Process – Produkt

Om olika metoder för bildterapi bl.a. enligt E. Kramer och E. Virshup

Kandinsky och Göthes Färglära

 

Steg 3

Bildterapeutiska sessioner med focus på den personliga processen och processanalys av bilder enligt Almametoden för bildterapeutiskt arbete

 

Steg 4

Bildterapeutiska sessioner med focus på grupprocessen  Almametoden i kombination med V. Spolins och K. Stanislavskijs improvisationsmetoder

 

Steg 5

Symboldramametoden enl. H C Leuners modell i kombination med Almametoden för bildterapi

 

Steg 6

C G Jungs djuppsykologiska teori

Typologi, komplexteori, bildterapeutiska sessioner enligt Almametoden

 

Andra året

Steg 7

Aktiv Imagination enligt C G Jung och bildterapi enligt Almametoden

 

Steg 8

Antikens Gudinnemyter och arketypisk kvinnopsykologi  Bildterapi enligt Almametoden

 

Steg 9

Drömmar, drömsymbolik och bildterapi, C G Jung, M-L v Franz, O Vedfelt

 

Steg 10

Arketyper i sagor, myter C G Jung, M-L v Franz och bildterapi enligt Almametoden

 

Steg 11

Alkemistisk symbolik i bilder

Djuppsykologisk teoribildning enligt C G Jung och bildterapi enligt Almametoden

 

Steg 12

Sammanfattning

 

Ateljé för Bildterapi AB

JANET HAAPAR

leg psykoterapeut, bildterapeut

Almagården, 272 94 SIMRISHAMN

0414-26283, 046-139834

bildterapi@telia.com  www.bildterapi.com www.bildterapi.wordpress.com  www.almablogg.wordpress.com Facebook: Ateljé för Bildterapi AB

Bok: ”Bildterapi enligt Almametoden”, Solrosens förlag 2002

Publicerat i Almametoden, Arketyper, bildterapi, C.G Jung, Janet Haapar, Jungiansk Bildterapiutbildning | Lämna en kommentar

Om C. G. Jungs begrepp ”Skuggan”

Hur medvetna är vi om vårt behov av att skapa ”Monster”, en polär gestalt till oss själva, för att därigenom möjliggöra en egen känsla av överlägsenhet, makt och fullkomlighet? Monster har förekommit i vår kultur sedan urminnes tider. Inom folktro och folksagor befolkas världen av goda och onda varelser och omen som inverkade – och fortfarande gör, i vår vardag.  När min farmor, gravid med en av mina farbröder, kissade i naturen och brände sig på en brännässla, blev detta orsaken till att barnet föddes med en defekt. Denna historia blev sedelärande och berättades för mig som gravid, ung blivande mor som en varning för vad som kan hända om man är oförsiktig.

Den latinska betydelsen av ”monstrum” innebär en gestalt som ger upphov till fruktan och utgör en varning för ondska. I mötet med ett monster väcks rädslor, skräck, fascination, flyktmekanismer och/eller andra former av försvarsstrategier hos den utsatta människan, antingen detta möte sker i den reella världen, i den fiktiva eller inom oss i form av fantasier eller drömmar.

Mötet med ett monster i en dröm innebär alltid ett hot som kan medföra en förändring i drömmarens liv. Genom definitionen av en monstergestalt fixeras vår syn på vad som är ett acceptabelt utseende eller uppförande. Detta ”statement” kan då gälla i den enskilde individens liv men också bli en kulturbetingad del av vårt samhälle.

C.G. Jungs sätt att definiera psykiska strukturer och mental verksamhet innehåller begreppet ”Skuggan” som är både personlig och kollektiv. I varje individs omedvetna finns en skugga som kan relateras till just denna bestämda människas liv och verklighet medan den arketypiska skuggan är kulturbetingad. Utifrån Jungs synsätt utgör hela det omedvetna hos en individ som inte har differentierat och integrerat omedvetna mönster och strategier, skuggan.  Skuggan står i motsatsförhållande till en annan, av Jung definierad, psykisk realitet: ”Persona”.  Persona kompenserar skuggans karaktärsdrag genom sin anpassning till omvärldens krav och kulturmönster. Genom den idealiserade personas mask kan skuggan undertryckas så till den milda grad att konflikten mellan persona och skugga ger upphov till en depression.  Om vi identifierar oss med vår persona, t.e.x.  rollen som intellektuell eller som mor, förloras levande, instinktiva och spontana uttryck för vår personlighet som kanske riskerar att uppfattas som oanständiga  eller vara tecken på oansvarighet.

_DSC8754 - Kopia©JH

I ett bildterapeutiskt sammanhang reagerade en klient kraftigt på en annan klients bild. Under processanalysen (Bildterapi enligt Almametoden, Solrosens förlag 2002) brast hennes persona när hon ”såg” ett par boxhandskar i den andres bild. Hennes ansikte förändrades till en utslagen blomma och hon skrattade högt och hjärtligt samtidigt som hon med kroppen visade hur hon boxades. I hennes nästa målning framkom bilden av ett svart monster som visade ”andra kinden till” och med stora kliv och ett brett leende steg in från ett ljust ”utanför” till klientens vardagsrum.

Att bli medveten om sitt eget inre monster, sin skugga, innebär alltid en moralisk konfrontation med persona, som gör allt för att vara de inlärda kulturkoderna till lags. Att medvetandegöra och befatta sig med skuggans egenskaper är en del av det bildterapeutiska arbetet för att få möjlighet till ett vitalare, spontanare och rikare liv. Den ständigt återkommande instruktionen från bildterapeuten i det bildterapeutiska arbetsrummet enligt almametoden är: ”följ dina impulser”.  Detta förhållningssätt utgår från en medvetenhet om rummets gränssättning, se ”Om gränser och möten i det bildterapeutiska arbetet”, artikel, Bildterapi 1982:2. Likväl som skuggan kan innehålla instinktiva, infantila fantasier och behov eller önskningar kan den undertrycka utvecklingsmöjligheter och positiva karaktärsdrag. Så länge som skuggan projiceras kan den emellertid inte medvetandegöras.

Skuggan som arketyp tillhör det kollektivt omedvetna och utgör en civilisations kulturella baksida och är svår att medvetandegöra eftersom det kan handla om förändrade moraliska och etiska ställningstaganden för en hel nation eller del av världen. Den arketyp, den mytiska gestalten Votan, som enligt Jung var i rörelse inför 2:a världskriget och som personifierades av Hitler var omedveten, annars hade detta världskrig kunnat förhindras. Den arketypiska skuggan växer genom människors omedvetenhet, av den anledningen är det viktigt att varje enskild individ bär sin del av den kollektiva skuggan, vår civilisations kors, för att förhindra destruktiva handlingsmönster både personliga och kollektiva.

©JANET HAAPAR

Text och Foto

Publicerat i Almametoden, Arketyper, bildterapi, C.G Jung | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Edith Kramer är död!

1465407_720093114685303_1162136134_n

 

Bildterapins ”Grand old Mother”, Edith Kramer, är död! Igår lade jag intuitivt en bok av Peter Noll på mitt skrivbord. Titeln är ”Den utsatta tiden” och handlar om hur vi ser på våra livsmöjligheter och vikten av att leva utifrån våra hjärtans val eftersom allt ändå till slut försvinner in i evighetens otid. I dag fick jag meddelande om Ediths död den 21 februari i år.

Nu är hon död, min älskade kollega som undervisat i den Jungianska bildterapiutbildningen, deltagit i mina supervisionsgrupper, ställt ut sina oljor, teckningar och skulpturer på Almagården och återkommit för att måla i trädgården där eller i de vackra omgivningarna. Hon blev 98 år.

Tack Edith för allt roligt vi gjorde, allt skratt, dansen i Studion, spännande samtal, trevliga måltider, promenader, utflykter och intressanta upplevelser i utbildnings- och handledningsgrupper på Almagården!  God Bless You!

 

©JANET HAAPAR, f.d. Svensson

Foto: Wikipedia

Publicerat i bildterapi, Janet Haapar, Jungiansk Bildterapiutbildning | Märkt , , | Lämna en kommentar

Inför 2014

Jungiansk Bildterapiutbildning på Österlen

 Goda Helger!

Bästa utbildningsdeltagare!

Tider inför nästa år: 28-30 mars då ska vi fördjupa oss i Jungs begrepp ”Aktiv Imagination” som är hans metod för inre bildupplevande . Jag kommer att utgå från Marie-Louise von Franz tolkningar av Jungs teori och visa en process med bilder som är gjorda utifrån AI.

16-18 maj ska vi börja med målning på fredag eftermiddag, på lördag – söndag kommer Iréne Stenvatten och dansar rituell dans med oss. Ofta blir det utifrån sago och/eller mytteman.

23-27 juni ska vi ägna oss åt drömmar. Vi kommer att fördjupa oss i egna drömmar, alltifrån drömmar som återkommit under lång tid till drömmar som kommer under veckan som vi är tillsammans. Vi ser på en serie bilder som är målade av en klient under en vecka när hon befattade sig med en traumatisk barndomsupplevelse som återkommit under hela hennes liv genom att samma dröm återupprepats. Målning av drömmar, strukturerade samtal och analys av drömmar.

21-25 juli kommer vi att gå in i Antikens mytologi, Sumerisk kvinnomyt, Nordiska sagor och de berättelser som ni i gruppen vill befatta er med. Jag har studerat antikens religioner vid Uppsala Universitet och tycker att det är väldigt roligt att följa de parallellprocesser som så tydligt visar sig när man ”går in i” upplevelsen av en antik kvinnomyt. Tiden står still, vi delar mer än vad vi tror av det esoteriskt kvinnliga!

19-21 september ska vi befatta oss med Alkemistisk symbolik i bilder.  Det här blir spännande! Jag tror att jag är den ende som har akademiska poäng i Alkemi på Psykologiska Institutionen i Lund! Studier av Jungs verk om Alkemi ingår i mina forskarutbildningsstudier. Ni kommer att få se hur det alkemistiska symbolspråket kan användas i bildterapeutiskt arbete, hur de olika färgernas system enligt alkemister, kan jämföras med en psykoterapeutisk/bildterapeutisk process från kaos till struktur.

21-23 november är en sammanfattande och avslutande gång.

Jag ser fram emot att träffa er igen på det nya året!

En riktigt God Jul och så småningom ett spännande Nytt 2014!

Önskar

Janet Haapar

046-139834, 0414-26283

Publicerat i Almametoden, Arketyper, bildterapi, C.G Jung, Janet Haapar, Jungiansk Bildterapiutbildning | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Den bildterapeutiska palettens färger

Palettens färger

Färgerna talar till känslan, därför kan den endast upplevas genom känslan. Ibland är det omöjligt att verbalisera upplevelsen av en viss färg.

Färgernas kosmiska ordning har en parallellitet i människans psykiska liv.

Namnlöst-8©js

I den bildterapeutiska paletten enligt almametoden, finns färgerna organiserade enligt en färgtoncirkel som representerar både jord och himmel, ljus och skugga. Tidigare förvånades jag över att jordfärger inte fanns med i någon känd färgtoncirkel, av den anledningen gjorde jag en egen, där den gröna färgen blir förbindelsen mellan de båda motsatta sidorna i cirkeln.

Färgtonscirkelns ena del speglar regnbågens färger, spektret, som innehåller alla skiftningar och nyanser av de tre färger som Goethe genom sin forskning fann vara grundfärger, och därmed också utgångspunkt för gestaltande möjligheter, nämligen: Cadmium Lemon, Alizarin Crimson och Ultramarine Blu. Ur blandningar med dessa tre färger kan man få alla himmelsfärgerna. Så är t.ex. Alizarin Crimson är en kall röd färg med dragning åt blått, den kan inte blandas, den är en grundfärg. Andra röda färger kan man genom blandning själv framställa, som t.ex. den varmt röda Cadmium Red som är en blandning av Alizarin Crimson och Cadmium Lemon.

Visst är det fascinerande att tänka sig att alla himmelsfärger vi kan se består av blandningar mellan dessa tre grundfärger: Ultramarine Blu, Alizarin Crimson och Cadmium Lemon.

Den andra delen av färgtoncirkeln innehåller de jordfärger som är viktiga på den bildterapeutiska paletten: Yellow Ochre, Burnt Sienna och Burnt Umber.

Färgerna arrangeras på paletten enligt detta kosmiska system, som klienten varseblir i samma stund som hon kommer in i ateljén. Denna lagbundenhet speglar en psykisk struktur, där varje färgton, varje kulör motsvaras av en inre klang och stämning hos bildskaparen.

Mer om detta finns att läsa i min bok: ”Bildterapi enligt Almametoden”.

©JANET HAAPAR, f.d. Svensson

Publicerat i Almametoden, Arketyper, bildterapi, C.G Jung, Janet Haapar | Märkt , , , | Lämna en kommentar